Tajemný hrad v Karpatech

autor: Jules Verne

žánr: novela

čas děje: 19. století

místo děje: Transilvánie (Karpaty)

CHARAKTERISTIKA POSTAV:

Nik Dek (odvážný, "muž do nepohody", nebojácný, nemá rád, když se mu někdo plete pod nohy)

doktor Patak (vychloubačný prosťáček, strašpytel, falešné hrdinství)

baron Gortz (tajemný muž, sobecký, dokáže milovat)

hrabě Telek (nebojácný, odvážný, dokáže vroucně milovat, pro svou lásku je ochoten postavit se i nadpřirozeným bytostem, nebo zemřít)

OBSAH:

Pastýři z jedné transilvánské vesnice si všimnou, že ze starého hradu na kopci se kouří a protože je hrad opředen pověstmi, domyslí si, že tam straší. Ve vesnici, která je plná strachu z podivných věcí, které se v okolí hradu dějí, se začne chystat Nik Dek a doktor Patak na průzkumnou výpravu k hradu. Nedopadnou však dobře a vrátí se zpět. Po nějakém čase přijíždí do vesnice hrabě Telek se svým sluhou. Vypráví svůj příběh, jak se zamiloval do Stilly, zpěvačky, kterou však unesl baron Gortz. Vesničané hraběti zase vypráví o strašidelném hradě a hrabě se rozhodne vydat se na hrad, protože je přesvědčen, že baron ukrývá Stillu právě tam. Baronovi slouží geniální vědec Orfonik. Hrabě však Stillu na hradě nenalezne a zjistí, že obraz, který viděl na hradbách, byl dílem stroje, sestrojeného Orfonikem. Baron nechá hrad odstřelit a sám zahyne v troskách. Hrabě Telek se zblázní, ale pomocí krabiček s nahraným Stilliným hlasem, které mu daroval Orfonik se brzy zotavuje.