Konec Přemyslovců

Roku 1301 nečekaně zemřel poslední vládnoucí Arpádovec Ondřej III. a Uhry se ocitly bez panovníka. Okamžitě se přirozeně vynořilo mnoho zájemců o vonlý trůn. Také Václav II. vznesl požadavek na uherskou korunu pro svého syna Václava III.. Pro svůj záměr se mu podařilo získat i velkou část uherských magnátů*. A tak již roku 1301 byl dvanáctiletý Václav III. korunován na uherského krále, při této příležitosti dle tamnější tradice přijal jméno Ladislav V.. Přemyslovský rod stanul na vrcholu své moci, patřila jim tehdy téměř polovina Evropy. O to prudší byl pád, který následoval. Tato obrovská moc Přemyslovců okamžitě vyvolala složitou diplomatickou hru evropských rozměrů a proti Přemyslovskému rodu začala vystupovat koalice jejich nepřátel. Nejdříve propuklo povstání v Polsku, Václav II. tam okamžitě vytáhl s českou armádou. Odchodu české armády využil Albracht Habsburský a zaútočil do Čech od Šumavy, podařilo se mu oblehnout Kutnou Horu. Kutná Hora se však bránila a Václav II., který se vrátil s českým vojskem z Polska říšskou armádu na útěku porazil. V horečnatých přípravách na válku však ve věku pouhých 34 let Václav II. umírá, pravděpodobně na tuberkolózu a zanechává nezkušeného teprve 16 letého Václava III. ve složité politické situaci, se kterou by měl co dělat i zkušený politik a diplomat. Václav III. se z počátku projevoval jako hýřivý mladík, kterého politická situace nezajímá, a podaroval své pochybné kamarády královskými statky. Po tajném rozhovoru z opatam Zbraslavského kláštera se však změnil a odebral své majetky zpět. Václav III. rychle pochopil politickou situaci a vzdal se uherské koruny. Hned poté uzavřel sňatek s dcerou těšínského vévody, Violou. Ani tento tah však nebezpečnou situaci neurovnal a roku 1306 znovu vypuklo povstání v Polsku. Václav III. svěřil prozatím vládu svému švagrovi Jindřichu Korutanskému a sám se vydal v čele narychlo sehnaného vojska do Polska. Při zastávce v Olomouci, byl však neznámým vrahem 4. srpna 1306 zavražděn. Touto událostí zkončila vláda dynastie Přemyslovců, která vládla na českém trůně od 9. století, tedy téměř 450 let.)

 

autor: Ondřej Truksa

 

*tak se nazývali uherští šlechtici

 

Václav III.