Matyáš z Arrasu

Matyáš z Arrasu se narodil v roce 1290 v Arrasu, ve Francii. Pracoval v papežských službách v Avignonu. Znal dobře stavby katedrál v Narbonne, Toulouse a v Rodez. Roku 1344 ho přivedl do Prahy Karel IV. (tehdy ještě markrabě moravský), protože pražské biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství a Karel IV. chtěl nechat vybudovat sídlo hodné takového církevního hodnostáře. Matyáš z Arrasu vypracoval a plány a započal se stavbou Svatovícké katedrály. Kromě Svatovícké katedrály se připisuje Matyášovi z Arrasu i založení hradu Karlštejna. Zemřel roku 1352 v Praze a je úochován pod podlahou chrámu sv. Víta. Po jeho smrti pokračovala v práci ještě čtyři roky jeho huť. Potom její práci nahradil mladý německý stavitel a sochař Petr Parléř.