Petr Parléř

Petr Parléř se narodil buď v roce 1332, nebo v roce 1333 v Kolíně nad Rýnem nebo v Gmündu. Petra Parléře, vůdčí osobnost významné gotické stavební huti, povolal Karel IV. do Prahy roku 1356, aby pokračoval v díle Matyáše z Arrasu - chrámu sv. Víta. Teprve třiadvacetiletý v Praze brzy zdomácněl, koupil dům v dnešní Loretánské ulici, stal se váženým měšťnem a dokonce konšelem na Hradčanech. Ve stavbě dómu pokračoval podle vlastních plánu, vycházejících z nejnovějších prvků gotické architektury. V Praze postavil také kostel všech svatých a především kamenný most (dnes nazívaný Karlův most) se staroměstskou mosteckou věží. Pravděpodobně se podílel i na návrhu chrámu sv. Barbory v Kutné hoře, kterou postavil jeho syn Jan. Vliv parléřovské huti sahal nejen po celých Čechách a Moravě, ale také do celé střední Evropy. Petr Parléř zemřel 13.července 1399 v Praze a je spolu s Matyášem z Arrasu pochován pod podlahou katedrály sv. Víta.