člověk Neandrtálský

·          Homo neanderthalensis, někdy Homo sapiens neanderthalensis nebo neandertálec, je předvěká forma člověka

·          Jeho ostatky byly vůbec prvními prozkoumanými fosíliemi pravěkého člověka se zveřejněnými výsledky

·         První lebky neandertálců byly objeveny v belgické lokalitě Engis roku 1829 a ve Forbesově lomu v Gibraltaru roku 1848

·         Tyto nálezy však byly uloženy v muzeích a proto je často za první lokalitu nálezu kosterních pozůstatků mylně považováno údolí Neandertal nedaleko Düsseldorfu, ze kterého byl odvozen i název této vývojové větve

·         Jejich předchůdci byli menší podsadité postavy (pro lepší regulaci své tělesné teploty), ale po překonání dvou krutých dob ledových se neandertálci vynořují jako značně muskulární, zhruba 165 cm vysocí hominidi s mohutným trupem a robustními kostmi, které musely vydržet riskantní lovecký styl

·         Měli výrazný pronikavý nos, nízké, téměř ploché čelo s nadočnicovými oblouky, dlouhou, plochou lebku a „žádnou“ bradu

·         Rozhodně nebyli hloupí, protože objem jejich mozkovny se v průměru pohyboval na nejhořejší úrovni rozpětí u současných lidských populací (téměř 1500 cm3)

·          Podle studia neandertálské DNA měli tito hominidi světlou pleť a vyskytovali se mezi nimi i jedinci s ryšavými vlasy

·         Rozšířili se především v Evropě a ve střední Asii, ale vědci pomalu zjišťují, že neandrtálci obývali dokonce i Sibiř

·         Charakteristickým rysem provázejícím neandertálce je „mousterská kultura“, která se vyznačuje tzv. levalloiskou technikou výroby nástrojů, jež se v Evropě objevuje před zhruba čtvrt milionem let a dokázala už sofistikovaně opracovávat i drobné úštěpy od kamenného jádra, které byly v předešlém období pouze výrobním odpadem

·         Ve střední a středozápadní Evropě mizí neandertálci poměrně záhy po nástupu klasického aurignacienu (= první jasně mladopaleolitická kultura, jejímž nositelem je již Homo Sapiens) před 36 500 lety

·         Poslední stopy mousteriénu a neandertálských koster nacházíme porůznu ve Španělsku a ve východní Evropě před 28-30 000 lety

·         Vůbec poslední neandertálci přežívali v jeskynním systému kolem Gibraltaru možná ještě před 24 000 lety (v poslední době je však toto datování zpochybňováno)

 

au    autor: Barbora Truksová