Adolf Hitler

Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889 v rakouském městečku Braunau am Inn. Po vystudování reálky se v roce 1907 marně ucházel  přijetí na vídeňskou Akademii výtvarných umění. V roce 1903 mu zemřel otec a roku 1907 matka. V roce 1914 se jako dobrovolník přihlásil do německé armády. Válku strávil na frontě v Belgii. V říjnu roku 1918 po plynovém útoku přechodně oslepl a v lazaretu se dozvěděl o německé kapitulaci. Po návratu do Mnichova se v roce 1919 připojil k Deutsche Arbeiterpartei (Německá dělnická strana), jež se roku 1920 přejmenovala na Národně-socialistickou německou dělnickou stranu (NSDAP). Hitler se brzy stal hlavním stranickým řečníkem a roku 1921 předsedou strany s neomezenou pravomocí. V roce 1923 byl odsouzen k pěti letům vězení za pokus o převrat v Mnichově. 30.ledna 1933 byl jmenován říšským kancléřem. V roce 1935 nechal vypracovat a shválit norimberské zákony, které se staly základnou pro vyřazování Židů z německé společnosti. S přípravou na dobyvačnou válku začal Hitler prorokovat zničení židovské rasy. V roce 1938 podepsal tzv. Mnichovskou dohodu, kterou však záhy porušil. Druhou světovou válku rozpoutal útokem a dobytím Polska. Vítězství nad židovskou rasou považoval za nutnou součást války. Zahájil také tzv. euthanázii (systematické vraždění pacientů v německých ústavech). Od roku 1943 však začalo Německo prohrávat na všech frontách. Pár dní před vstupem Sovětské (rudé) armády do Berlína, spáchal 30.dubna 1945 ve svém bunkru v Berlíně (rozkousnutím pilulky kyanidu při součastném stisknutí spouště) sebevraždu. 7.května 1945 byla podepsána kapitulace Německa. Adolf Hitler byl jedním z největších diktátorů a masových vrahů v dějinách lidstva.