Boleslav I.(ukrutný)

 

Boleslav I. se narodil v roce 915, jako druhorozený syn Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry, byl také mladším bratrem Václava I. (svatého). Ještě za života svého otce obdržěl ve středních Čechách pozemky na katerých postavil hrad a nazval ho po sobě Boleslav. Zosnovoval vraždu Václava I. a pak obsadil Pražský hrad a převzal moc do svých rukou. Nechal pronásledovat Václavovi přívržence a nejspíše i rodinu. Je však považován za velmi zdatného panovníka- posílil panovnickou moc, dokončil budování pokročilejšího typu státu a rozšíři také území a moc přemyslovského státu až do Slezka a Krakovzka, ke svému knížectví připojil také Moravu a západní Slovensko. Jako první z českých knížat dal razit stříbrné mince - denáry. Vedl také čtrnáctiletý boj s německou říší. Nebyl sice poražen, ale síla nepřátelského vojska ho donutila k vyjednávání. Na konec se Boleslav I. podrobil a uznal svrchovanost německého krále a později římského císaře, Otty I. Boleslav I. zemřel 15.července 972.