Boleslav II. (pobožný)

 

Nevíme přesně kdy se Boleslav II. narodil. Předpokládaný rok narození je buď rok 929, nebo rok 935. Byl synem knížete Boleslava I. ukrutného. Pokračoval v díle svého otce a hranice českého státu ještě více rozšířil. V roce 981 se Boleslavovo panství s nástupem ruského knížete Vladimíra Velikého začalo rozpadat. Rozpad pokračoval i po roce 990, kdy na polský trůn nastoupil Boleslav I. chrabrý. V roce 973 založil Boleslav II. pražské biskupství, jehoš prvním biskupem byl Sas Dětmar a druhým Slavníkovec Vojtěch (později byl svatořečen), se kterým měl Boleslav stálé spory. Za boleslavovy vlády pokračovalo také silné ryvalství mezy rody Přemyslovců a Slavníkovců. Dne 28.záři 995 vydal Boleslav II. rozkaz ke zničení hradiště v Libici nad Cidlinou, které bylo centrem Slavníkovců (knížecí rod Zličanů, Charvátů nebo pravděpodobněji boční větev Přemyslovců). Tímto činem bylo ukončeno sjednocení Čech pod vládou Přemyslovců. V roce 997 byl zavražďěn i poslední Slavníkovec Vojtěch. Boleslav II. zemřel pravděpodobně 7.února 999.