Bořivoj I.

 

Bořivoj I. se narodil okolo roku 852. Byl prvním historicky doloženým českým panovníkem. Podle legend byl nástupcem Hostivínovým. Někdy v letech 867/68 se stal pražským knížetem, ale jeho moc nepřesahovala rámec středních Čech. Pravděpodobně od roku 872 podporoval moravského knížete Svatopluka v boji s franskými nájezdníky. V roce 874 uzavřel sňatek s Ludmilou, s níž patrně mezi lety 882/84 přijal na Velehradě křest od arcibiskupa Metoděje. Bořivoj tak tedy vlasně uznal svrchovanost Velké Moravy. Během své vlády nechal Bořivoj vystavět první křesťanské kosteli na území Čech. Teprve poté přikročil k budování Pražského hradu kam přenesl své sídlo z Levého Hradce. Tak se stala Praha centrem rodícího se českého státu. Bořivoj byl i předákem českých knížat. Je tedy možno říct, že Čechy měli koncem devátého století "hlavního" knížete. Když Bořivoj I. v roce 889 zemřel, vlády v Čechách se ujal moravský kníže Svatopluk (vládl zde v letech 890 až 894).