Ferdinand I. Habsburský

Ferdinand I. se narodil 10.března 1503. Byl mladším synem Filipa Sličného, kastilského krále a vévody burgunského a jeho manželky Johany Šílené. Ferdinand I. se na základě smlouvy jeho dědy císaře Maxmiliána I. a českého krále Vladislava II. Jagelonského 26.5.1521 oženil s Vladislavovou dcerou Annou Jagelonskou. Vroce 1526 začal uvažovat o možnosti získat český trůn. To se mu také nakonec povedlo a 23. října 1526 byl ve své nepřítomnosti českými stavy zvolen českým králem. Nikdo v této době netušil že tímto aktem zůstanou české, rakouské a uherské země pod nadvládou Habsburků 392 let. Jeho korunovace se konala roku 1527. Roku 1531 byl Ferdinand I. zvolen římským králem a v roce 1556 římským císařem. Byl to panovník velmi energický a systematický. Hodlal posílit panovnickou moc na úkor stavů. Absolutistické tendence Ferdinanda I. vedly roku 1547  v Českém království k otevřenému střetu stavovské opozice s panovníkem, tzv. 1. stavovský odboj. Ferdinand I. je však porazil a potrestal a zemskou správu podřídil do rukou místodržiteli. Ferdinand I. zemřel 25.července 1564.