Ferdinand VI.dobrotivý

Ferdinand I. se narodil 19.dubna 1793. Byl prvorozeným synem Františka II. O Ferdinandových panovnických schopnostech pochyboval i sám jeho otec. Navzdory tomu však roku 1835 stanul Ferdinand I. v čele habsburské monarchie. Trpěl vrozenou epilepsií a jeho laxnost, způsobená chorobou, mu vynesla přídomek "Dobrotivý". Vládu za něj vykonávala státní rada v čele s arcivévodou Ludvíkem. Jejímiž členy byli Metternich, hrabě Kolowrat a arcivévoda František Karel. Pražská korunovace Ferdinanda I. byla historicky poslední korunovací českého krále. Konala se 7.září 1836 a byl korunován jako Ferdinanad VI. Od roku 1846 narůstala v Evropě revoluční vláda. Revoluční vlna procházející střední a západní Evropou se nevyhnula ani zemím rakouské monarchie. 12.června 1848 došlo v Praze, kde se konal všeslovanský sjezd, ke studenským bouřím. Povstání bylo potlačeno velícím generálem Alfrédem Windischgratzem. 6.října 1848 vypuklo povstání ve Vídní a Ferdinand I. uprchl do opevněné Olomouce. Dne 2.prosince 1848 se zřekl trůnu ve prospěch svého synovce Františka Josefa I. Zemřel 29.června 1875.