Francis Drake

Francis Drake se narodil asi v roce 1543. Jako desetiletý se stal námořníkem. Pracoval na malé obchodní lodi. Nebyl ale typ malého obchodníka byl to ambiciózní muž činnu. Využil proto nabídky svého strýce Johna Hawkinse a přijal místo lodního důstojníka na jedné z jeho lodí. V roce 1563 se plavil poprvé do Afriky a roku 1566 do Karibiku. Po té na lodích svého strýce podnikl ještě dvě cesty do Karibiku, z nichž první skončila téměř katastrofou a druhá mu přinesla bohatství a slávu. O tři roky později podnikl Drake patnáctiměsíční (1572-1573) kořistnickou výpravu podél pobřeží španělského "Nového světa". Díky této výpravě získal kromě bohaté kořisti, také velkou slávu. Na jaře roku 1577 se Drakeovi a jeho přímluvčím podařilo přesvědčit královnu Alžbětu I., že nejcitelnější ranou pro Španělsko bude rána mířící na zdroj bohatství, které mu plyne z "Nového světa". A tak se 13.prosince 1577 vydala loupežná flotila pod vedením Francise Drakea na cestu kolem světa. V září roku 1580 se vrátila  do Anglie a s sebou přivezla 1300 stříbrných prutů, 14 truhel stříbrňáků, zlato a klenoty v hodnotě 362000 pesos 600 tun vzácného koření, převážně hřebíčku. Po této výpravě byl 4.dubna 1580 pasován na rytíře. Drake byl  uznávaným navigátorem a jedním z nejlepších mořeplavců své doby. Jeho poslední expedice mířila směrem ke španělským pevnostem v západní Indii. Výprava však nepřinášela ovoce, Španělé na něj byli totiž dobře připraveni. Později se nakazil úplavicí a zemřel 28.ledna 1596 na lodi poblíž Puerta Bella (Panama).