František Josef I.

František Josef I. byl rakouský císař, český a uherský král. Narodil sev 18.8.1830 ve Vídni. Na trůn nastoupil v 18 letech. Radou  i pomocí mu byl ministerský předseda Felix kníže Schwarzenberg. Záhy se mladému císaři podařilo potlači revoluční ohniska v zemi a obnovit velmocenské postavení Rakouska. V roce 1849 vydala vláda oktrojovanou (vnucenou) ústavu. Roku 1852 ji Františe Josef I. odvolal a obnovil absolutistické zřízení v monarchii. V roce 1867 došlo k rakousko-uherskému vyrovnání. Monarchie se rozdělila na dvě části se společným panovníkem, armádou,  zahraniční politikou,... Během jeho vlády se rozšířila čeština na základních i středních školách a od roku 1897 se začalo češtiny užívat jako úředního jazyka. 28. června 1914 zemřel při atentátu v srbském Sarajevu rakouský následník trůnu Ferdinand d'Este a jeho manželka Žofie. O měsíc později 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-uhersko válku Srbsku. Císař František Josef I. zemřel uprostřed války 21.11.1916 ve Vídni. Jeho následníkem se stal jeho prasynovec Karel I.