Fridrich Falcký (zimní král)

Fridrich Falcký se narodil 16.srpna 1596. Byl synem falckého kurfiřta Fridricha IV. z rodu Wittelsbachů. V roce 1613 se Fridrich Falcký oženil s dcerou anglického krále Jakuba I., Alžbětou Stuartovnou. Byl hlavním představitelem Unie německých protestanských knížat a stavů. Po vypuknutí stavovského povstání v Čechách  roku 1618 se pro české stavy snažil sprostředkovat finanční i vojenskou pomoc. Čeští stavové jej zvolili králem hlavně z důvodu, že očekávali pomoc významných nekatolických států, zejména pak Anglie a Nizozemí. Fridrich Falcký volbu českých stavů přijal a 31.října 1619 přijel do prahy a hned 4.listopadu téhož roku byl korunován. Záhy se však ukázalo že ani anglický král ani nikdo jiný nehodlá české povstalce podporovat. Na druhé straně Ferdinand II., podporovaný katolickou ligou panovníků a španělským zlatem, žádnými finančními problémy ani izolací netrpěl. A tak, 8.listopadu 1620 došlo k osudné bitvě na Bílé hoře, kde byla vojska českých stavů poražena. Fridrich Falcký se svou rodinou opustil Pražský hrad autekl do Vratislavi. Na počátku roku 1621 nad ním Ferdinand II. vyhlásil říšskou klatbu a pak vojsky ligy obsadil Fridrichova území Horní i Dolní Falc. Fridrich Falcký pak nalezl se svou rodinou azyl v Nizozemí. Zemřel 29.listopadu 1632 na tyfovou nákazu v Mohuči.