Jan Žižka z Trocnova

Jan Žižka z Trocnova se narodil roku 1360 v jihočeském Trocnově v chůdém zemanském rodě Žižků z Trocnova jehož rodovým znakem byl rak. O oko přišel již v dětství. Když mu umřeli oba rodiče a on přišel o svůj majetek živil se všelijak:  ve službách bohatých šlechticů, jako lapka a později jako člen ostrahy královského dvora Václava IV. V Praze se také seznámil s Husovým učením, k němuž upřímě přilnul. V letech 1420 až 1422 byl táborským hejtmanem. Na počátku roku 1423 odešel do východních Čech, kde vybudoval pevný husitský svaz , opírající se o stálé vojsko. Byl jedním z nejslavnějších vojevůdců světových dějin. Nikdy nepoznal hořkost porážky. Na velké historické scéně se objevil až kolem šedesáti let svého věku. Stal se tvůrcem vojenské defenzívní taktiky, opírající se o vozovou hradbu. Jeho nepřemožitelnost byla založena nejen na skvělém válečnickém umění, ale také na výjimečné morálce a disciplíně jím vedených vojsk. Přes svůj handikap (při obléhání hradu Rábí utrběl vážné poranění jediného oka) se až do své smrti účastnil vojenských tažení. Zemřel 11.října 1424 u Přibyslavi. Pochován byl v Hradci Králové.