Jean François de Galaup de la Pérouse

Jean François de Galaup de la Pérouse se narodil v roce 1741. Roku 1785 mu francouské ministerstvo námořnictva svěřilo důležité badatelské i politické poslání. Díky námořní akademii v Brestu byly la Pérouseovy fregaty (Boussole a Astrolabe) vybaveny nejmodernějšími navigačními přístroji a na jejich palubě byli známí učenci. Dne 1.srpna 1785 napnuly oba koráby v Brestu plachty a již v polovině ledna příštího roku se před nimi vynořilo patagonské popřeží. Počátkem dubna přistáliu ostrova s gigantickými sochami (dnes Velikonoční ostrov). Dalším cílem lodí byly Havajské ostrovy. 1.června 1786 zamířili na severovýchod a za tři nedelě se ocitli u západo amerického pobřeží, poblíž pohoří sv. Eliáše. Na jaře roku 1787 zmapoval la Pérouse Japonské ostrovy a zakotvil na Kamčatce. Odtud poslal posla se svými mapami a  deníky do Paříže. 24.ledna 1788 zakotvil u popřeží Nového Holandska (dnešní Austrálie). V únoru 1788 opustil popřeží Nového Holandska a zmizel v rozlehlých vodách oceánu. Od té doby ho už nikdo neviděl. Jean François de Galaup de la Pérouse by jedním z nejznámějších a nejtalentovanějších francouských kapitánů.