Jiří z Poděbrad

Jiří z Poděbrad (český král) se narodil 23.dubna 1420. Od roku 1444 patřil ke kališnickým vůdcům. V roce 1448 poděbradská strana pod velením Jiřího z Poděbrad obsadila Prahu. V roce 1452 byl Jiří z Poděbrad ustanoven zemským správcem. 2.března 1458 bylů českými stavy  zvolen českým králem. Byla to skutečně první přímá volba českého panovníka. Český lid ho přijal dobře, ale pro Evropu byl nejen "povýšencemů pochybného původu, ale navíc i "husitským kacířem". Základem jeho politické koncepce byla kompaktáta, která považoval za klíčový zákon. Navrhl koncpci mírové unie panovníků. Bohužel předběhl svou dobu téměř o 500 let. Roku 1462 papež Pius II. zrušil basilejská kompaktáta, vyloučil Jiřího z Poděbrad z církve a zbavil ho trůnu. Roku 1468 porazil Jiří z Poděbrad vojska Matyáše Korvína. V roce 1469 moravská a česká katolická šlechta zvolila v Olomouci Matyáše Korvína českým králem. Český sněm však odmítl olomouckou volbu a na návrh Jířího z Poděbrad měl český sněm v případě jeho smrti uznat jeho smlouvu o nástupnictví s polským králem Kazimírem IV. Jiří z Poděbrad zemřel 22.března 1471.