Josif Vissarionovič Stalin

Josif Vissarionovič Stalin se narodil 21.prosince 1878 v gruzínském městě Gori. Vlastním jménem se jmenoval Džugašvili a jméno Stalin začal používat až v roce 1912. V mládí ho jeho otec často bil. V roce 1888 nastoupil do církevní školy v Gori. V roce 1894 vztoupil do teologického semináře v Tbilisi. Právě zde se poprvé setkal s Marxovými myšlenkami a roku 1898 se zapojil do tajného proticarského seskupení. Ze Stalina se stal revolucionář a praktik, tím se velmi lišil od teoretiků jako např. V.I. Lenin. Ve dvaceti osmy letech se oženil s Jekaterinou Svanidze (později zemřela na tuberkolózu). V roce 1901 byl poprvé zatčen, protože organizoval májový pochod v Tbilisi (rozsáhlá demonstrace dělníků). Roku 1903 se přidal k Bolševikům. V roce 1912 byl zvolen do vedení nově vzniklé bolševické strany. Roku 1913 byl opět zatčen a deportován na Sibiř. Vrátil se až v roce 1917 po abdikaci posledního ruského cara Mikuláše II. Roku 1917 proběhla Velká říjnová revoluce, jíž se Stalin účastnil ve stínu Lenina. Po Leninově smrti v roce 1924 se stal prvním mužem komunistické strany. Během let 1924-1928 se zbavil všech svých politických odpůrců. V roce 1927 vyhlásil industrializaci a roku 1928 pak kolektivizaci Ruska. Během těchto pěti let byla soukromým vlastníkům vyvlastněna půda. Na konci této tzv. pětiletky nastal hladomor. Na XVII. sjezdu komunistické strany SSSR vyslovili funcionáři podporu umírněné politice. Stalin to však pochopil jako osobní ohrožení a rozpoutal tzv. moskevské procesy (během nich bylo k smrti odsouzeno mnoho politiků a vojenských důstojníků). Ve druhé světové válce uzavřel Stalin s Hitlerem dohodu o vzájemném neútočení. Během války dobyl pobaltské státy a Finsko. V momentě kdy Hitler porušil danou dohodu, začalo SSSR prohrávat. Stalin si dokázal postupně zvýšit důvěru obyvatelstva a nakonec se mu podařilo zahnat Němce až do Berlína. Po válce Stalin dále upevňoval svou moc. Rozjela se nová vlna čistek a Gulagy se znovu naplnily. Po porážce nacistů si našel nového nepřítele-kapitalismus. Začala studená válka. Ve všech zemích pod vlivem Sovětského svazu byl nastolen komunismus a představitelé těchto zemí byli podřízeni vedení Moskvy. Byla vybudována tzv. Železná opona. Stalin zemřel 5.března 1953 na krvácení do mozku. Během jeho neomezeného vládnutí zemřelo v SSSR více než 40 miliómů lidí.