Karel VI.

Karel VI. se narodil 1.října 1685. Byl mladším bratrem Josefa I. a měl se po smrti španělského krále Karla II. stát jeho nástupcem, ale objevil se zde další kandidát - Filip s Anjou (později Filip V.), vnuk francouského krále Ludvíka XIV., takže došlo k tzv. válce o dědictví španělské. Obrat v této válce nastal když se po smrti Josefa I. stal Karel VI. hlavou habsburské monarchie. Roku 1713 byl v Utrechtu uzavřen mír ana španělský trůn usedl Filip s Anjou jako Filip V.. Habsburkové tak sice startili nároky na španělské državy, ale získali Neapolsko a Sardínii, državy na severu dnešní Itálie a celé španělské Nizozemí (dnešní Belgie). Roku 1711 byl byl korunován římským císařem, roku 1712 uherským a 5.září 1723 českým králem. Byl však posledním žijícím mužským potomkem v habsburské linii ato ho přimělo, aby roku 1713 vyhlásil tzv. pragmatickou sankci (v ní byla stanovena nedílnost habsburských zemí a také upravovala nástupnictví habsburských dcer pro příbad že by vymřeli mužští potomci), která byla českými stavy schválena v roce 1720. Tato pragmatická sankce pomohla po jeho smrti jeho dceři Marii Terezii na habsburský trůn. Karel VI. zemřel 20.října 1740.