Kryštov Kolumbus

Kryštov Kolubbus se narodil v roce 1451 pravděpodobně v Janově. Byl nejstarším synem tkalce. Podstatnou část výchovy mu poskytlo moře na němž strávil 23 let. Podnikl mnoho obchodních cest do středomoří, Anglie,... Roku 1476 se usadil jako zástupce janovské firmy Centurione v Lisabonu. Oženil se s felipou, dcerou kapitána Perestrella, guvernéra ostrova Porto Santo, získal po něm vzácné mapy a zápisky.  Už roku 1483 se Kolumbus marně pokoušel získat pro svůj plán plavby na západ portugalského krále Jana II. Nakonec dostal velkou podporu a privilegia od španělského dvora. Dne 3.8.1492 vyplul Kolumbus se 120 muži z malého přístavu Palos na lodi Santa Maria provázen dvěma karavelami - Pinta a Nina. Bylato plavba nazdařbůh. 12.10.1492 konečně objevili zemi. Kolumbs ji nazval San Salvador. Do konce roku objevil ještě Kubu a Haiti. Na dalších plavbách objevil: ostrovy Malé Antili, Portoriko, Jamajku. Na své třetí plavběostrov Trinidad a konečně i jihoamerickou pevninu. Jeho povahové rysy se však zhoršovaly, prahnul po zlatě. Poslední léta života strávil v přepichu, ale nemocen a zahořklý. Zemřel v roc 1506. Kvůli svému slavomamu si ani pořádně neuvědomil zeměpisný význam svých objevů. Byl to nepopiratelný objevitel "Nového Světa".