Leopold I.

Leopold I. se narodil 9.června 1640. Všeobecně byl považován za kultivovaného a mírumilovného vladaře. Sám skládal hudbu a jeho vídeňský dvůr byl významným centrem barokní kultury. Dne 14.dubna 1656 byl korunován českým králem a 18.července 1658 byl zvolen římsko-německý císařem. K vrcholným úspěchům jeho vlády, která v domácí politice spěla k absolutismu a centralizaci, byl vítězný boj nad osmanskou portou (Turci byli poraženi před Vídní 12.září 1683). V letech 1679-1680 proběhlo velké povstání selského lidu. Dne 22.března 1680 byl vydán mandát, který potvrdil práva vrchnosti vůči poddaným. Zrušil také všechna poddanská privilegia z dob před rokem 1618. V roce 1700 vypukla válka o dědictví španělské. Konce této války se však Leopold I. nedožil. Zemřel 5.května 1705.