Ludvík Jagellonský

Narodil se 1.7.1506. Po smrti Vladislava II. Jagellonského byl jeho syn Ludvík teprve jedenáctiletý. Jeho regentem byl ustanoven Zdeněk Lev z Rožmitálu, ale mladý král sídlil v Budíně a v Čechách sílila moc panského stavu. Několikrát se sice pokoušel zasáhnout do vnitropolitické situace, ale pokles panovnické moci v Čechách byl už příliž zřetelný, takže pouze přihlížel náboženským střetům znepřátelených táborů, které se zostřili v důsledku šíření luterské reformace. V létě roku 1526 opět hrozil turecký vpád do Uher. Ludvík vytáhl do bitvy v čele nepříliš početného vojska. Obě vojska se střetla v bitvě u Moháče. Turci však brzy vojska jagellonské monarchie porazili. Ludvíku Jagellonskému se sice podařilo uniknout, ale na cestě zahynul v bažinách. Jím vymřela větev českých Jagellonců.