Oldřich

 

Kdy se Oldřich narodil není známo. Byl nejmladším synem Boleslava II. V mládí musel se svou matkou a bratrem Jaromírem utéct pod ochranu bavorského vévody Jindřicha, protože jeho nejstarší bratr Boleslav III. (ryšavý) se rozhodl zlikvidovat všechny možné uchazeče o knížecí stolec. Po nástupu Jaromíra na trůn se Oldřich vráti zpět na svůj úděl na Žatecku. Zde se taky kolem roku 1001 seznámil se svou budoucí manželkou Boženou a oženil se sní ačkoliv byl již ženatý a ona vdaná. V roce 1012 zbavil Oldřich Jaromíra vlády a vypudil ho ze země. Oldřich byl klasifikován jako cílevědomí, ale bezohledný muž. Pouze on však mohl zaručit pokračování přemyslovského rodu. V roce 1019 dobyl zpět na Polácích Moravu a připojil ji k českému státu. Nově nabyté území svěři do správy svému synu Břetislavovi, čímž upevnil jeho legitimitu. V roce 1032 založil Oldřich Sázavský klášter. Roku 1033 zbavil Konrád II., král německý a císař římský, Oldřicha vlády a dal ho uvěznit, důvodem byli Oldřichovi výboje do Uher. Na jaře příštího roku byl omylostněn a vrátil se zpět na knížecí stolec do Čech, kde si začal vyřizovat účty. Bratra Jaromíra dal uvěznit a oslepit, dokonce ze země vypudil i svého syna Břetislava (z jakých důvodů není dosud známo). Oldřich zemřel 9.listopadu 1034.