Přemysl Otakar I.

 

Přemysl Otakar I. se narodil okolo roku 1155. Byl předposledním synem Vladislava II. V době vldy Soběslava I. pobýval ve vyhnanství na dvoře míšeňských Wettingů, kde se také oženil s Adlétou Míšeňskou. Za vlády svého bratra  Bedřicha I. vedl Přemysl jeho vojska proti povstalcům, vedeným Konrátem II. Otou. V roce 1192 se za pomoci svého bratrance Jindřicha Břetislava stal českým knížetem. V roce 1193 byl opět sesazen. Když v červnu roku 1197 zemřel kníže a biskup Jindřich Břetislav (též Břetislav III.), byl zvolen knížetem jeho bratr Vladislav Jindřich, který se však vzdal trůnu ve prospěch Přemysla Otakara I. Roku 1198 získal ve sporu o německý trůn královský titul dd římského císaře Filipa  Švábského. Později byl titul uznán i od Otty IV. a papeže Inoceta III. Roku 1212 vydal římský císař Fridrich II. Zlatou bulu sicilskou, jíž byla zajištěna dědičnost královského titulu. Přemysl Otakar I. zemřel 15.12.1230 a je pohřben v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.