Přemysl Otakar II.

 

Přemysl Otakar II. se narodil asi okolo roku 1233. Než roku 1253 usedl na český trůn, byl po smrti svého bratra Vladislava rakouskou šlechtou vyhlédnut za nového vévodu. Musel se však oženit se sestrou posledního Babenberka- Markétou. Sotva devatenáctiletý Přemysl Otakar II. nabídku přijal a více než padesátiletou Markétu Babenberskou si odvedl k oltáři. V roce 1260 zvítězil nad uherským králem Bélou I. v bitvě u Kressenburku. Mírová smlouva byla po té, co bylo Přemyslovo manželství rozvedeno, posílena také sňatkem Přemysla Otakara II. s Bélovou vnučkou Kunhutou. V roce 1261 se Přemysl nechal korunovat českým králem. Přemysl Otakar II. vytvořil rozsáhlou říši: v roce 1261 získal Štýrsko, 1266 připojil k Čechám Chebsko, roku 1269 Korutany a Kraňsko. V letech 1254-1255 a 1267-1268 vedl křížové výpravy do pobaltských Prus, kde založil Královec. Roku 1274 bojoval proti římskému králi Rudolfu I. Habsburskému. Po porážce se ve prospěch Rudolfa I. vzdal alpských zemí. Roku 1276 proti němu povstali Vítkovci a téhož roku se ve Vídni usmířil s Rudolfem Habsburským. Vzdal se Štýrska, Korutan, Kraňska i Chebska a přijal v léno České země. Roku 1278 se Přemysl Otakar II. odhodlal k odvetě, která neslavně zkončila v bitvě na Moravském poli u Suchých Krut, kde 26.srpna 1278 Přemysl Otakar II. zemřel. Byl údajně zrazen i částí české a moravské šlechty.