Václav I. svatý

 

Václav I. se narodil okolo roku 907. Byl nejstarším synem Vratislava I. a Drahomíry. V dětství byl vychováván svou babičkou Ludmilou na Tětíně. Zde byl vyučován slovanským knězem Pavlem. Později byl poslán do Budče kde se učil i latině. Po smrti Vratislava I. se ujala poručnické vlády václavova babička Ludmila. Ta však byla v září roku 921 zavražděna a poručnické vlády se ujala václavova matka Drahomíra. Václav I. začal sám vládnout přibližně v roce 922. Zapudil svou matku a po čase ji zase k sobě povolal. V roce 929 německý král Jindřich I. Ptáčník spolu s bavorským vévodou Arnulfem podnikli vpád do Čech. Pronikli až k Praze a Václav I. byl nucen se německému panovníkovy podrobit a platit mu daně za mír. Založil nya Pražském hradě kostel sv. Víta jehož ostatky získal právě od Jindřicha I. Orientace Václava na západní křesťanství se však nelíbila ani jeho mladšímu bratru Boleslavovi, ani jeho matce Drahomíře. 28. září 935 byl Václav I. zavražďěn v Boleslavi. Když se pak Boleslav I. stal knížetem, nechal uložit václavovi ostatky do chrámu sv.Víta na Pražském hradě, kde jsou ulůoženy dodnes. Již od poloviny 10. století je Václav I. považován za patrona Českých zemí.