Václav II.

Václav II. se narodil 27.září 1271. Po nešťastné smrti svého otce Přemysla Otakara II. roku 1278 byl sedmiletý Václav II. v letech 1279-1283 držen svým poručníkem Ottou Braniborským spolu se svou matkou Kunhutou Haličskou na hradě Bezděz. Psichycké i fyzické satrádání poznamenalo celý václavův život. V tomto období vládl v Čechách václavův poručník Otta Braniborský. Bylo to období drancování a loupení. V květnu roku 1283 se dvanáctiletý Václav II. vrátil do Prahy, usmířil se s matkou a dal jí svolení ke sňatku se Závišem z Falkenštejna. Záviš z Falkenštejna se tak stal Václavovým regentem. Když se v roce 1288 Václav II. ujal vlády, nechal Záviše z Falkenštejna uvěznit a v roce 1290 byl setnut. Václav II. získal rozsáhlá území - Opolsko, Krakovsko a Malopolsko a vytvořil si tak předpoklady k získání polské koruny. Později obsadil i značnou část Saska. V roce 1297 byl korunován českým králem a v roce 1300 byl korunován polským králem. V roce 1300 začal také razit pražský groš, který se stal nejhodnotnější měnou středověké Evropy. Období vlády Václava II. je významné zejména pro jeho vynikající diplomacii a dobrou ekonomickou situací v Čechách. Václav II. zemřel 21.června 1305.