Alfred Nobel

Alfred Nobel se narodil 21.října 1833 ve Stockholmu. Jeho rodina patřila k potomkům Olofa Rudbecka (největšího švédského génia 17. století).
Základní vzdělání získal Nobel v Petersburgu v Rusku, kam se jeho rodina přestěhovala. Potom studoval na univerzitách v Paříži a v USA. Během svého mládí hojně cestoval a mluvil pěti jazyky. Miloval literaturu, psal romány a poezii a ve volném čase se věnoval divadlu.
V laboratořích svého otce začal v 60. letech 19. století experimentovat s nitroglycerinem. Přišel na to, že směs nitroglycerinu a porézního prášku infusoriové hlíny (tzv. křemeliny) dostatečně stabilizuje jinak velmi nestálý nitroglycerin. Směs těchto látek si nechal roku 1867 patentovat pod názvem dynamit.
Následně založil a vybavil laboratoře a továrny po celém světě, ve kterých se dynamit a další výbušniny vyráběly. Nobel se věnoval i dalším experimentům v oblasti chemie, ale prodej dynamitu mu přinesl opravdovou slávu a bohatství.
Zemřel 19.prosince 1896 na krvácení do mozku v San Remu v Itálii.
V závěti nechal přesné instrukce, jak naložit s jeho penězi. Od roku 1901 jsou tedy jeho peníze předávány jako finanční odměna pod názvem "The Nobel Prize Award", těm jejichž úsilí přináší světu prospěch na poli fyziky, chemie, medicíny a míru (v součastné době lze získat Nobelovu cenu i v dalších oborech např. molekulová biologie,...).