André Maria Ampére

André Maria Ampére se narodil 20.ledna 1775 v Polimieux u Lyonu ve Francii. Jeho otec byl obchodník. Jeho sklony k matematice se projevily velmi brzy (dříve než uměl čísla a písmena, počítal pomocí oblázků). Jeho otec ho začal učit latinsky a opatřil mu nezbytné knihy. Ve třinácti letech znal základy třinácti jazyků. V roce 1793 byl jeho otec popraven gilotinou. Pro mládého Ampére to byla opravdová rána.
Ani v manželství nebyl šťasten. První žena mu zemřela na tuberkolózu a druhé manželství se nevydařilo. Z duševního otřesu se nakonec dostal studiem. Zabíval se filozofií a tříděním věd, studoval m,atematiku, fyziku, chemii i botaniku. Rychle se stával uznávaným vědcem. V roce 1805 se stal profesorem pařížské polytechniky, hlavním inspektorem studií a členem francouzké Akademie.
 Jeho hlavním oborem byla fyzika a právě Orestedův objev magnetických vlastností elektrického proudu určil zaměrění jeho výzkumu. Jako první odlišil pojmy elektrické napětí  elektrický proud. Především poznal podstatu elektrického proudu jako pohybujících se nábojů. Dále zkoumal vlastnosti el. proudu - vytvořil první magnetickou cívku, která našla brzy uplatnění v telegrafu. Vysvětlil vlastnosti magnetů. Pomocí pravidla pravé ruky určil směr indukčních čar a zformuloval zákon síly, působící mezi el. proudy. Ampérův spis Teorie elektromagnetických jevů se stal základem nové oblasti fyziky - elektrodynamiky.
Závěr života neprožil příliš šťastně, protože měl mnoho existenčních problémů. Zemřel 10.června 1836. Na hrobě chtěl mít nápis "Tandem felix" ("a přece šťastný").