Blaise Pascal

Blaise Pascal se narodil 19.července 1623 v Clermondu. Už od dětství vynikal matematickým nadáním. Ve dvanácti letech sestavil vlastní geometrickou soustavu založenou na Euklidovi a v šestnácti letech napsal studii o kuželosečkách. Na škole studoval matematiku, fyziku a filozofii.
V devatenácti letech skonstruoval počítací stroj, který vykonával čtyři základní aritmetické úkony. Když se dozvěděl o Torricelliho objevu atmosférického tlaku, začal hledat důkazy tohoto objevu. Pascal přišel jako první nato, že barometrem lze měřit výškový rozdíl dvou míst (později použito v letedlech) a objevil též závislost tlaku na vlhkosti a teplotě vzduchu, což byl první krok k předpovědi počasí.
Ve své práci "Pojednání o tlaku vzduchu" shrnul své výsledky ze zoumání atmosférického tlaku. Tuto práci napsal roku 1653, ale vydána byla až rok po jeho smrti. Známé jsou též jeho práce z oblasti hydrostatiky. V práci "Pojednání o rovnováze kapalin" formuloval základní zákon hydrostatiky (Pascalův zákon).
Pascal se zabíval též filozofií. Viděl sice v  pokroku vědy jeden z nutných faktorů pro celkový pokrok lidstva, ale váhal mezi racionalismem a skeptismem, který ho vedl k uznání víry nad rozume. V roce 1653 se oddal teologicko-filosofickým úvahám a o tři roky později vztoupil do kláštera.
Zemřel 19.srpna 1662 v Paříži.