František Křižík

František Křižík se narodil 6.července 1847 v Plánici u Klatov. Pocházel z velmi chudých poměrů. Na studiích se udržel jen za cenu nejtěžších obětí. Nesložil ani maturitu, protože neměl peníze na povinou taxu. Naštěstí jej však profesor Zenger přijal na techniku i bez maturity, protože důvěřoval jeho talentu.
První Křižíkův vynález se týkal signalizace železnic. Rychle následovaly další objevy a Křižík se začal stávat známím. Skutečný úspěch mu přinesl patent na podstatné zdokonalení obloukových lamp, oceněný na elektrotechnické výstavě v Paříži roku 1881 první cenou. Měl také velikou záslohu na osvětlení Národního divadla, ale skutečnou popularitu mu přinesla jubilejní výstava v Praze roku 1891. Provedl celé osvětlení, slavnou světelnou fontánu (Křižíkova fontána) a pro návštěvníky postavil elektrickou tramvaj z Letné na výstaviště. V Čechách zřídil řadu elektráren, mezi Táborem a Bechyní vybudoval již v roce 1903 první plně elektrifikovanou dráhu v Rakousku-Uhersku. Závod, který František Křižík založil, nese jeho jméno do dnes.
Zemřel 22.ledna 1941 ve Stádleci u Tábora.