Georg Simon Ohm

Georg Simon Ohm se narodil 16.března 1789 v bavorském Erlangenu. Jeho bratr Martin Ohm se stal slavným matematikem (mocnina dvou komplexních čísel, pojem zlatý poměr, atd.). Georg nastoupil v patnácti letech na univerzitu a o rok později ho otec poslal do Švýcarska studovat matematiku. Roku 1813 získal na univerzitě v Erlangenu doktorát a začal tam také přednášet.
Tato práce se mu ale nelíbila, protože byla málo placená. Bavorská vláda ho poslala učit na školu v Bamberku, což se mu také nelíbilo. Aby dokázal své schopnosti, napsal knihu o geometrii, kterou předložil pruskému králi Vilému III. Králi se kniha líbila a proto mu nabídl místo na jezuitském gymnáziu v Kolíně nad Rýnem. Zde začal v září roku 1817 učit matematiku a fyziku. Zdejší laboratoř byla dobře vybavená a tak se mohl mimo jiné věnovat také experimentům.
V roce 1825 publikoval práci o závislosti proudu na délce vodiče. Roku 1826 navrhl popis elektrického obvodu založeném na Fourierově modelu vedení tepla. A v roce 1827definitivně formuloval svůj zákon (I = U/R).
Roku 1833 získal místo v Norimberku. Roku 1842 se stal zahraničním členem anglické Královské společnosti. Na univerzitu se dostal až pět let před svou smrtí a o tři roky později se taky stal i řádným profesorem fyziky. Zemřel 6.července 1854 v Norimberku.
Ohm také formuloval zákony s fyziologické akustiky a je po něm také pojmenována jednotka elektrického odporu (Ω).