Giordano Bruno

Giordano Bruno se narodil roku 1548 ve vesnici blízko Neapole jako syn vojáka. V deseti letech se na škole v Neapoli učil základi logiky a dialektiky a ukázal se být výborným studentem. Později byl poslán do kláštera dominikánů, kde docházelo k častým konfliktům, protože se nechtěl podrobit přísnému řádu. Setkel se zde ale s dílem Mikuláše Koperníka, se kterým se ztotožnil.
 Po studiu v klášteře byl vysvědcen na kněze a posléze studoval teologii na Neapolské univerzitě. Poté klášter dominikánů nadobro opustil a žil na zámku v Lombardii. Chtěl se ale zcela oddat filozofii a tak se toulal po Itálii a Švýcarsku a přivydělával si učením. Během svého pobytu v Ženevě byl za své názory zatčen a po propuštění okamžitě opustil Švýcarsko. Poté se vydal do Francie, kde přednášel na univerzitě v Toulouse, zde se opět znelíbil některým kruhům.
 Rozhodl se proto odjet do Paříže, kde měly jeho přednášky veliký úspěch. Roku 1582 zde také vydal knihu o mnemotechnice a satiru (Il calendalio),ve které napadl tehdejší ideologii. Ve Francii nalezl i přízeň krále Jindřicha III.. V té době také vydal knihu, ve které vyjádřil své přesvědčení o jednotě a nekonečnosti vesmíru. Poté navštívil Anglii, kde také napsal několik knih. Na vesmír se však díval spíše jako fiozof než jako astronom. V roce 1585 se vrátil do Paříže, poté odešel do Německa a půl roku žil také v Praze.
 Na spáteční cestě do Itálie byl v Benátkách obviněn z kacířství. Jako vězeň byl převezen do Říma, kde byl na něj po několik let činěn psichycký nátlak. Jelikož však nebyl ochoten odvolat své učení, byl 17.února 1600 v Římě upálen.