Isaac Newton

Isaac Newton se narodil 25.prosince 1642 poblíž Granthamu ve východní Anglii. Jeho otec byl zámožný vlastníkem půdy, ale neměl žádné vzdělání a zemřel tři měsíce před tím než Newton přišel na svět. Když byly Newtonovi tři roky, provdala se jeho matka podruhé. Od té doby až do otčímovy smrti se o Newtona starali matčini rodiče. V deseti letech začal Newton chodit do školy a roku 1660 ukončil své základní vzdělání. S podporou svého strýce se přihlásil na Trinity College v Cambridge. Zde byl jeho učitelem známý fyzik a matematik Isaac Barrow.
Newtonova studia však přerušila morová epidemie a Newton se vrátil do rodného Granthamu, kde přišel na myšleku gravitace. Pracoval taky jako mincmistr mincovny v londýnském Toweru. Roku 1665 získal bakalářský titul. Roku 1668 se stal magistrem umění a v roce 1669 profesorem matematiky.
Zavedl celkem tři pohybové zákony, které tvoří základ klasické mechaniky a zejména dynamiky, která zkoumá příčiny pohybu tělesa. Věnoval také mnoho času alchymii. Kolem roku 1670 začal skoumat a ověřovat staré alhymistické spisy. V Cambridgi si zařídil laboratoř, ve které ověřoval popsané postupy a procedury. Jeho spisy o alchymii nebyli však nikdy uveřejněny. Navíc geniální Newton učinil mnoho dalších objevů. Právě od něho se odvíjí fyzika jako novodobá věda.
Isaac Newton zemřel 20.března 1727.