James Watt

James Watt se narodil 19.ledna 1736 v Greenocku ve Skotsku. Byl nejstarším synem rodiny obchodníka a majitele lodí. Ve škole se příliš neprojevoval, jeho zájem a nadaní pro matematiku se projevilo až později.
Po skončení školy pobýval nějakou dobu u strýce v Glasgowě, kde pracoval jako agent pro otce. Když se projevila jeho manuální zručnost, byl roku 1755 popslán do Londýna. Byl zde přijat jako učedník k nástrojaři, u kterého byl v učení devět měsíců. Poté zase pracoval jako agent pro svého otce.
V roce 1757 odjel do Glasgowa na univerzitu, kde měl vyrábět přesná zařízení a přístroje. Kromě vědeckých zařízení pro univerzitu vyráběl také např.: měřítka, teleskopy a kompasy. Roku 1759 přijal Watt obchodního partnera a později se jeho dílna rozrostla o 17 dělníků. V jeho dílně se vyráběly mimo jiné i hudební nástroje.
V roce 1763 byl Watt univerzitou v Glasgowě požádán, aby vylepšil její model parního stroje Thomase Newcomena. Roku 1765 Watt zásadním způsobem vylepšil konstrukci stroje. Byl to největší přínos v historii parního stroje. Stále to však byl pouze jednočinný a vahadlový stroj. V letech 1781 - 1784 vynalezl a nechal si patentovat dvojčinný parní stroj s převodem na rotační pohyb. Byly to první spolehlivé stroje, které umožnily rychlý průběh tzv. průmyslové revoluce ve Velké Británii.
V roce 1800 odešel Watt do důchodu a 25.srpna 1819 v Birminghamu umírá. Na sklonku života pronesl památnou větu: "Inženýrův život bez patentů není hodnotný". Jeho jméno dnes nese jednotka výkonu.