Johannes Kepler

Johannes Kepler se narodil 27.prosince 1571 ve Weil der Stadt. Studoval na univerzitě v Tübingen.
 V letech 1594 až 1600 vyučoval na střední škole ve Štírském Hradci (dnešní Graz v Rakousku). V roce 1600 přichází do Prahy. Stává se asistentem Tychona Brahe a po jeho smrti císařským matematikem a astrologem. Na Braheho podmět propočítá dráhu Marsu a v Praze také objevil dva ze svých slavných Keplerových zákonů.
V roce 1612 odešel Kepler do Lince a později v roce 1626 do Ulmu. Za svůj život prý sestavil osm set horoskopů. Na základě svých astronomických a astrologických výpočtů odhadl datum narození Ježíše na rok 7 př. n. l., kdy proběhla nepříliš častá vícenásobná konjunkce. (Podobná nastala až v roce 1942). Kepler se ve svých pracích zabýval astronomií, matematikou, mechanikou, krystalografií a astrologií. V roce 1615 vyšla jeho práce Nova Stereometria Doliorum Vinariorum, ve které počítal objemy těles, které vznikly rotací kuželoseček kolem osy ležící v jejich rovině. Přitom použil infinitezimálních metod a toto dílo znamenalo významný krok ke vzniku moderních integračních metod.
Na sklonku svého života se podle některýc životopisců nemohl věnovat pozorování, protože trpěl krátkozrakostí a hvězdy pravděpodobně vůbec neviděl. Zemřel 15.listopadu 1630 v Řezně.