Samuel Finley B. Morse

Samuel Finley Breese Morse se narodil 27.dubna 1791 v Charlestownu u Bostnu v americkém státě Massachusests.
Studoval na Yalské univerzitě, kde však příliš nevynikal. Velmi ho bavilo malování a obzvláštní zájem u něj vzbuzovaly také vznikající oblasti elektrotechniky. Po dokončení studia na univerzitě, začal v Anglii, i přes velkou nevoli svých rodičů, studovat malování.
V roce 1825 se usadil v New Yorku a stal se jedním z nejuznavánějších malířů té doby. Roku 1832 se doslechl o nově objeveném elektromagnetu a ihned ho napadla myšlenka využít jej při konstrukci telegrafu.
Svůj pravděpodobně první model vyrobil roku 1835 v budově newyorské univerzit, kde učil umění. Pom dvou letech práce získal pro svůj nápad dva partnery, kteří mu pomohli svými znalostmi i vlastní výrobou. V roce 1837 si nechal patentovat svůj telegraf a to včetně kódu, který převáděl číslice na tečky a čárky (číslice na písmena převáděl pomocí "slovníku"). Na výstavě v New Yorku předváděl Morse svůj telegraf rychlostí deset slov za minutu (to už uměl "tečkovaný" kód (tzv. morseovku) i pro písmena).
Roku 1844 byl postaven první meziměstský telegraf. Další léta se ale ještě Morse pořád potýkal s nedostatkem peněz a porozumění. Teprve od 50. let 19. století mohl žít svů život podle svých představ.
Zemřel 2.dubna 1872 v New Yorku.