Alois Jirásek

Alois Jirásek se narodil 23.srpna 1851 v Hronově. Po ukončení gymnázia váhal mezi zálibou pro malířství, pro něž měl skutečný talent, a nákloností k historii. Nakonec si vybral studium dějin na pražské univerzitě. V Praze se seznámil s řadou spisovatelů z okruhu časopisu Lumír a spřátelil se s Mikolášem Alšem. Po ukončení studia pracoval čtrnáct let jako středoškolský profesor v Litomyšli. Poté působil jako profesor na gymnáziu v Praze a to do roku 1909. Zde napsal většinu svých velkých románů. Úspěch zaznamenala i jeho dramata, která byla často hrána v Národním divadle a často s E. Vojanem v hlavní roli. Své pokrokové a vlastenecké smýšlení dal Jirásek najevo i při první světové válce, kdy v květnu roku 1917 stál spolu s J. Kvapilem v čele 222 signatářů proslulého Manifestu českých spisovatelů. Po vzniku Československa byl zvolen do revolučního Národního shromáždění a vletech 1920 až 1925 byl senátorem za pravicovou národní demokracii.Roku 1925 odešel do ústraní a o politické dění se již nezajímal. Zemřel 12.března 1930 v Praze.