Božena Němcová

Božena Němcová (dívčím jménem Barbora Panklová) se narodila pravděpodobně 4.února 1820 (přesné datum je zahaleno tajemstvím) ve Vídni, jako dcera kočího Johanna Pankla a české služky Terezie Novotné. Své dětství strávila Božena v Ratibořicích u České Skalice. Vzdělání se jí dostalo minimálního. V mládí ji velice ovlivnila její babička Magdaléna Novotná (své dětství popisuje v knize "Babička"). Roku 1837 byla Božena na přání své matky provdána za o patnáct let staršího úředníka finanční stráže Josefa Němce. Ačkoli manželství nebylo šťastné, měli spolu čtyři děti. V letech 1842-1845 se v Praze dostala do společnosti vlastenecké inteligence a seznámila se s předními českými spisovateli. Velmi si jí oblíbil venkovský lid. Když byl její manžel přeložen do Uher, odstěhovala se do Prahy, ale s dětmi zde žila v bídě. V roce 1853 zemřel její nejstarší syn Hynek a to mělo velký vliv na její chatrné zdraví. Roku 1861 odešla do Litomyšle regitovat své spisy, ale to se jí nepovedlo. Koncem listopadu tohoto roku ji z Lytomyšle do Prahy odvezl její manžel. 20.ledna roku 1862 dostala dostala exempláře prvního sešitu Babičky, byly vytištěny na tom nejlacinějším papíře a se spoustou chyb. Zemřela 21.ledna 1862 v Praze. Jejího smutečního průvodu se zúčastnily tisíce lidí. Je pochována na Vyšehradském hřbitově.
Díla: Babička, Divá Bára, V zámku a podzámčí, Karla, Dobrý člověk, Pan učitel, ...