Robert Koch

Robert Koch se narodil 11.prosince 1843 v v Clausthal-Zellerfeldu  v Německu. Už v pěti letech se naučilpodle novin číst. Vystudoval místní gymnázium, kde se projevil jeho zájem o biologii. V roce 1862 odešel do Göttingenu studovat medicínu. V roce 1870 se jako dobrovolník se přihlásil do služby ve francousko-pruské válce a od roku 1872 do roku 1880 ve wollsteinském okrese. Zde uskutečnil epocgální výzkumi, které ho vynesli do čela vědeckých pracovníků. V té době byla v tomto okrese převládajícím onemocněním sněť slezinná (anthrax). Koch začal tuto nemoc studovat. Bacil sněti byl už sice objeven dříve, ale Koch chtěl vědecky dokázat že se jedná o případ nákazy. Po demonstraci a otištění výsledků této strastiplné práce se Koch stal okamžitě slavným. V té době měl stále jěště nevyhovující podmínky. Teprve roku 1880, kdy se stal členem Říšského ministerstva zdravotnictví v Berlíně, dostal lepší prostory i laboratoř, kde mohl spolu se svými asistenty pokračovat ve svých metodách a vyvíjet další. Asi dva roky po svém příjezdu do Berlína objevil bacily tuberkolózy a taky způsob jejich pěstování. Roku 1883 byl poslán do Egypta ,jako šéf německé cholerové komise, kde objevil virus (vibrio), který způsobuje choleru. Na základě svých znalostí biologie o způsobu šíření vibria cholery formuloval pravidla a základní metody pro kontroku epidemie cholery, které se používají dodnes.Po té se vrátil ke své práci na tuberkolóze a přišel na to, že bacily způsobující hovězí a lidskou tuberkózu nejsou stejné. V roce 1901 byly jeho závěry v Londýně přijaty jako kontraverzní. Dnes víme že jeho názor byl jediný správný. V roce 1905 obdržel Nobelovu cenu za fiziologii a medicínu. Zemřel 27.května 1910 v Baden-Badenu.