Jan Pavel II.

Jan Pavel II. (vlastním jménem Karol Józef Wojtyla) se narodil 18.května 1920 ve Wadowicích v Polsku. Ze svých dvou starších sourozenců zažil pouze bratra, jeho sestra zemřela již před jeho narozením.
Jeho otec pracoval na  Okresním doplňovacím velitelství a před vznikem Polska byl důstojníkem rakousko-uherské armády. Matka pracovala příležitostně jako švadlena. Karolův bratr Edmund studoval po ukončení wadowického gymnázia medicínu v Krakově. Matka mu zemřela 13. dubna 1929 ve věku 45 let na zánět srdce a ledvin.
V roce 1930 byl Karol přijat na státní chlapecké gymnázium Marcina Wadowity ve Wadowicích. Již tehdy se vyznačoval obrovskou výrou. Dále studoval na Filozofické fakultě Jagellonské univerzity v Krakově. Roku 1941 mu po dlouhé nemoci zemřel také otec.
Na podzim 1941 Karol Wojtyła spolu s přáteli založil divadlo Teatr Rapsodyczny. Rozchod Wojtyły s divadlem nastal náhle v roce 1943, kdy se rozhodl studovat teologii a vstoupil do tajného Metropolitního duchovního semináře v Krakově a začal také podzemní studia na Teologické fakultě Jagellonské univerzity. V období od dubna 1945 do srpna 1946 pracoval Karol Wojtyła na univerzitě jako asistent a vedl semináře z historie dogmatu.
Na kněze byl vysvědcen 1.listopadu 1946. 30.prosince 1963 byl jmenován papežem Pavlem VI. krakovským arcibiskupem. Dne 16.října 1978 byl ve svých 58 letech zvolen papežem (Jan Pavel II.). Jako papež hrál významnou roli ve světové politice, je mu přisuzován podíl na zhroucení komunistických režimů ve střední a východní Evropě, jakož i na zlepšení vztahů katolické církve s judaismem a východními a anglikánskými církvemi. Během svého pontifikátu navštívil 129 zemí, více než kterýkoliv jeho předchůdce. Jako papež silně prosazoval a povzbuzoval mariánskou úctu a zdůrazňoval univerzální povolání ke svatosti. Svatořečil a blahořečil více lidí, než kterýkoliv z jeho předchůdců. Byl na něj spáchán atentát, který ale přežil a ačkoli měl po tomto atentátu trvalé následky, dokázal atentátníkovi odpustit.
Byl mužem mnoha zájmů a zálib, ještě před vzestupem do vrcholných církevních úřadů psal básně, divadelní hry a filosofická pojednání a snažil se o pokřesťanštění existencialistické filosofie. Jako biskup a papež se soustředil již především na teologii a pastoraci. Známý byl vřelým vztahem ke kultuře lidového katolictví a otevřeností k jiným náboženstvím, jakož i zálibou ve sportu.
Jan Pavel II. zemřel po dlouhé nemoci 2.dubna 2005 ve Vatikáně.