Karel Škréta

Karel Škréta se narodil v roce 1610 v Praze. Pocházel z protestancké rodiny. Roku 1627 byl nucen opustit vlast, kvůli obnovenému zřízení zemskému. Roku 1630 odešel do Itálie, kde prošel hlavními italskými středisky od Benátek po Řím. Studoval díla starých mistrů, ale střetnul se i se soudobými malíři. V roce 1635 se vrátil domů do Prahy. Jako schopný umělec si vydobil uznání a stal se vyhledávaným mistrem. Po skončení třicetileté války přibývalo Škrétovi objednávek na obrazy s náboženskou tématikou určených do nově zřizovaných kostelů a klášterů. Škrétovo umění se rozvíjelo ve dvou směrech. Vedle obrazů s náboenskou tématikou maloval umělecké podobizny. Měl výjimečný smysl pro vystižení výrazu osob. Zemřel v Praze roku 1674.