Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš se narodil 18.listopadu 1852 v Miroticích u Písku. Vyšel z rodiny i kraje spjatého s husitskou tradicí a zároveň s lidovou písmáckou vzdělaností. Tohle ovzduší formovalo jeho charakter i spontání talent. Ale už na Akademii se střetl s uměleckými "tmáři" , jak sám nazýval zkostnatělé konzervativce ve vedení školy, a s nepochopením se potýkal celý život. V popředí jeho tvůrčích snah stála historie národa. Vrcholem a zároveň mezníkem Alšových děl se stal cyklus Vlast, který spolu s F. Ženíškem vypracoval pro Národní divadlo. Cyklus znamenal naplnění Alšových snů, ale také zklamání, porota nakonec nedovolila aby své návrhy sám realizoval. Po té se Aleš obrací ke knižní a časopisecké tvorbě. Ilustruje hlavně hrdinské postavy našich dějin, ale také rázné typy obyčejných lidí. K monumentálním dílům dávaly Alšovi příležitost  především architekti, zdobil fasády významných staveb v Praze, Plzni, Písku, Vodňanech,... Z jeho pláten je asi nejznámější setkání Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad. Mikoláš Aleš zemřel 10.července 1913 v Praze. Jeho vzrušené, živé a silné obrazy kritika odmítala, ocenit je dokázala teprve další generace.