Arabové

1)Ve které části světa vznikl arabský národ?

    a)poloostrov Malá Asie

    b)Arabský poloostrov

    c)oblast dnešní Sýrie

    d)severní Afrika

2)Jak se jmenoval zakladatel islámu?

    a)Jarmuk

    b)Mohamed

    c)Mokaled

    d)Mopast

3)Jak se nazývá posvátná kniha muslimů?

    a)Bible (paradoxně stejně jako u křesťanů)

    b)Karakorám

    c)Korán

    d)Fultské anály

4)Jak se nazývá islámský letopočet?

    a)Hidžra

    b)Hidžda

    c)Hadžre

    d)Hakre

5)Od kterého roku počítají muslimové svůj letopočet?

    a)655 n.l.

    b)635 n.l.

    c)705 n.l.

    d)622 n.l.

6)Která z níže uvedených věcí nepatří mezi tzv. pět pilířů víry?

    a)půst v měsíci Rámadámu

    b)5krát denně modlitba směrem k Mecce

    c)Alláh je jediný bůh a Jarmuk je jeho prorok

    d)pouť do Mekky

7)Jak zněl v arabštině titul "nástupce proroka"?

    a)Abu Bakr

    b)Abu Allah

    c)Ibn Bakr

    d)Ibn Allah

8)Koho porazili Arabové v bitvě u Jarmuku?

    a)mongolové

    b)Byzans

    c)Persie

    d)Egypt

9)Který arabský panovník ovládl Persii?

    a)Chalífa Omar

    b)Karlífa Omar

    c)Mehmed II.

    d)sultán Sulejman

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE