Frankové

1)Jak se jmenoval první franský zákoník?

    a)Lex Salica

    b)Vex Makantrikum

    c)Lexikum Umksum

    d)Lex Francia

2)Kdo byl legendárním zakladatelem Franků?

    a)Alarich

    b)Theodorich

    c)Chlodvík

    d)Merovech

3)Kdo proti sobě bojoval v bitvě u Poitiers v roce 732?

    a)Pipin II. prostřední X Arabové

    b)Karel Martel X Langobardi

    c)Karel Veliký X Tolosánské království

    d)Karel Martel X Arabové

4)Koho zničil Karel Veliký?

    a)Maďaři

    b)Avaři

    c)Arabové

    d)Byzanc

5)Kdo vydal v roce 817 zákoník Ordinatio Imperii?

    a)Ludvík Pobožný

    b)Hugo Kapet

    c)Jindřich I. Ptáčník

    d)Ota I. Veliký

6)Čeho se týkala Verdunská smlouva?

    a)uzavření míru se Sámovou říší

    b)nástupnická smlouva s Byzanskou říší

    c)nastolení tzv. Karolinské renesance

    d)definovala rozdělení Franské říšena na Východofranskou a Západofranskou

7)Které vévodství z níže uvedených nevzniklo po rozpadu Východofranské říše?

    a)Sasko

    b)Franky

    c)Braniborsko

    d)Švábsko

8)Který východofranský panovník porazil sv.Václava a donutil Čechy platit tribut?

    a)Ota I. Veliký

    b)Jindřich I. Ptáčník

    c)Jindřich II.

    d)Ota III.

9)Proti komu bojoval Dagobert I. v bitvě u Wogastisburku?

    a)Sámo

    b)Vikingové

    c)Vratislav I.

    d)Svatopluk
10)Které z těchto tvrzení o Chlodvíkovi je pravdivé?

    a)na místo starého ariánského křesťanství přijak katolické

    b)byl členem Merovejské dynastie

    c)vytvořil Franskou říši

    d)zavraždil Merovecha aby se dostal na trůn

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE