Lucemburkové

1)Lucemburkové původně byli:

    a)knížata

    b)hrabata

    c)vévodové

    d)velkoknížata

2)Kdo byl jako první z Lucemburského rodu zvolen za římsko-německého krále a později i císaře?

    a)Jindřich VII.

    b)Karel IV.

    c)Jindřich V.

    d)Zikmund Lucemburský

3)Ve kterém roce nastoupil na český trůn Jan Lucemburský?

    a)1309

    b)1305

    c)1311

    d)1310

4)Který šlechtic vedl opozici proti Janu Lucemburskému v Čechách?

    a)Jindřich z Lipé

    b)Zbyněk Zajíc z Rýzenburka

    c)Hynce Ptáček z Pirkštejna

    d)Záviš z Falkenštejna

5)Čeho se týkal Inaugurační diplom, vydaný Janem Lucemburským v roce 1311?

    a)Český král odevzdal skoro veškeré politické pravomoci v Čechách šlechtě.

    b)Český král zabavil velké pozemky nejmocnějším šlechticům v Čechách.

    c)Český král udělil Moravě částečnou autonomii.

    d)Český král připojil dědičně území Slezska a Dolní Lužice k zemím koruny české.

6)Jaký znak měli Lucemburkové na svém erbu?

    a)orel

    b)lvice

    c)lev

    d)orlice

7)Jan Lucemburský, přestože v této zemi nikdy nevládl, o sobě tvrdí že je králem:

    a)Polským

    b)Uherským

    c)Francouzským

    d)Litevským

8)Jak byl Jan Lucemburský v Čechách nazýván?

    a)král železný a zlatý

    b)král diplomat

    c)slepý král

    d)král cizinec

9)Před tím než Jan Lucemburský padl roku 1346 v bitvě u Kresčaku pronesl památnou větu. Jak tato věta zněla?

    a)"Toho bohdá nebude, aby český král zem svou nepřátelům zanechal."

    b)"Toho bohdá nebude, aby český král boje zanechal."

    c)"Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal."

    d)"Toho bohdá nebude, aby český král nad nepřáteli svými nevyhrál."

10)Syn Jana Lucemburského přijal jméno Karel až při výchově na francouzském královském dvoře. Jak se před tím jmenoval?

    a)Jindřich

    b)Václav

    c)Jan

    d)Otakar

11)Který papež, jež byl přítelm Karla IV. ho dosadil na římsko-německý trůn?

    a)Kliement VI.

    b)Řehoř VII.

    c)Jan XXIII.

    d)Urban II.

12)Co byla zlatá bula císaře Karla?

    a)ústava českých zemí

    b)ústava Lucemburska

    c)omezení moci šlechty

    d)ústava Svaté říše Římské

13)Která z níže uvedených žen nebyla Karlova manželka?

    a)Blanka z Valois

    b)Alžběta Pomořanská

    c)Kunhuta Uherská

    d)Anna Falcká

14)Na jakou nemoc zemřel Karel IV.?

    a)zánět mozkových blan

    b)dna

    c)tyfus

    d)zápal plic

15)Kdo z níže uvedených nebyl synem Karla IV.?

    a)Jan Zhořelecký

    b)Jošt

    c)Václav IV.

    d)Jan Soběslav

    e)Jan Jindřich

    f)Zikmund Lucemburský

16)Za kterého Lucemburského panovníka začala v Čechách husitská revoluce?

    a)Václav IV.

    b)Zikmund Lucemburský   

    c)Jan Soběslav

    d)Karel IV.

17)Který Lucemburk vládl jako markrabě moravský za vlády Václava IV.?

    a)Jošt

    b)Jan Zhořelecký

    c)Jan Jindřich

    d)Zikmund Lucemburský

18)Kde vládl Zikmund Lucemburský, než získal uherskou korunu?

    a)Morava

    b)Braniborsko

    c)Horní Lužice

    d)Dolní Lužice


 

 VÝSLEDKY K TESTU ZDE