Přemysl Otakar II.

1)Kdo byla manželka Přemysla Otakara II.?

    a)Kunhuta Uherská

    b)Konstancie Uherská

    c)Anna Svídnická

    d)Eliška Pomořanská

    e)Markéta Babenberská

2)Kdo byl synem Přemysla Otakara II.?

    a)Fridrich I. Barbarossa

    b)Václav I.

    c)Václav II.

    d)Václav III.

    e)Jindřich Korutanský

3)Kterým z těchto zemí Přemysl Otakar II. vládl?

    a)Čechy

    b)Morava

    c)Svatá říše Římská

    d)Uhry

    e)Korutany

    f)Kraňsko

    g)Polsko

4)Jak se Přemyslu Otakarovi II. říkalo a proč?

    a)KRÁL STŘÍBRNÝ A ZLATÝ - protože vlastnil Kutnou horu, kde se těžilo stříbro a kromě toho těžil ještě také zlato.

    b)KRÁL STŘÍBRNÝ A ŽELEZNÝ - protože získával bohatství dobýváním měst.

    c)KRÁL ŽELEZNÝ A ZLATÝ - protože byl pravým příkladem rytíře a byl nesmírně bohatý.

    d)KRÁL VÍTĚZNÝ A ZLATÝ - protože byl nesmírně bohatý a ve většině bitev vyhrával. 

5)Kdo stál v čechách v opozici proti Přemyslu Otakaru II.?

    a)šlechta v čele s Jindřichem z Lipé

    b)moravská šlechta v čele s Hynce Ptáčkem z Pirkštejna

    c)šlechta v čele se Závišem z Falkenštejna

    d)Jan Roháč z Dubé

6)Proti komu Přemysl Otakar II. bojoval v bitvě na Moravském poli u Suchých Krut?

    a)Albrecht I. Habsburský

    b)Ludvík Jagellonský

    c)Záviš z Falkenštejna

    d)Rudolf Habsburský

    e)Fridrich Habsburský

7)Komu dočasně připadli pod správu Čechy po smrti Přemysla Otakara II.

    a)Rudolf Habsburský

    b)Záviš z Falkenštejna

    c)Ota Braniborský

    d)Maxmilián I. Habsburský

8)Jak dopadla bitva u Kressenbrunu?

    a)Vyhrál uherský král Ondřej III. a zahnal Přemysla Otakara na útěk.

    b)Vyhrál uherský král Béla IV. a zajal Přemysla Otakara II.

    c)Vyhrál Přemysl Otakar II. a zahnal Bélu IV. až k dnešní Bratislavě.

    d)Vyhrál Uherský král Matyáš Korvín a zabil Přemysla Otakara II.

9)Který z těchto hradů založil Přemysl Otakar II.?

    a)Sion

    b)Loket

    c)Bezděz

    d)Špilberg

    e)Rabí

10)Kdo byl otcem Přemysla Otakara II.?

    a)Václav I. zvaný jednooký

    b)Václav III.

    c) Rudolf I. Habsburský

    d)Václav II.

    e)Přemysl Otakar I.

    f)Ota Braniborský
 

 

VÝSLEDKY K TESTŮM ZDE