Prusko v 18. století

1)Ve kterém roce se stalo Prusko královstvím?

    a)1701

    b)1700

    c)1708

    d)1745

2)Jak se jmenoval první pruský král?

    a)Fridrich Vilém I.

    b)Fridrich I.

    c)Vilém I.

    d)Karel I.

3)Kdo začal budovat pověstnou pruskou armádu?

    a)Fridrich I.

    b)Karel I.

    c)Fridrich Vilém I.

    d)Fridrich II.

4)Jaká byla hlavní bojová taktika pruské armády?

    a)kosý šik

    b)dutý čtverec

    c)zástupová taktika

    d)liniová taktika

5)Který pruský panovník sebral Rakousku Slezsko?

    a)Fridrich II.

    b)Karel II.

    c)Fridrich Vilém III.
 

    d)Fridrich Vilém II.

6)Ve kterém roce k sebrání Slezska Pruskem dojde?

    a)1705

    b)1745

    c)1740

    d)1750

7)Z jakých států se skládá koalice, která roku 1740 stojí proti Rakousku?

    a)Bavorsko + Švábsko + Lotrinsko + Prusko

    b)Alsasko + Lotrinsko + Prusko + Švédsko

    c)Rusko + Prusko + Francie + Sasko

    d)Francie + Sasko + Bavorsko + Prusko

8)Jak se nazývají války mezi výše zmíněnou koalicí a Rakouskem?

    a)války o dědictví rakouské

    b)války o Rakousko

    c)Reunijní války

    d)desetiletá válka

9)Jak se jmenuje mír, který uzavřelo Rakousko a Prusko a který ukončil první fázi této války?

    a)Vratislavský mír

    b)Cáchšský mír

    c)Prešpurský mír

    d)Bratislavský mír

10)Ve kterém roce byl tento mír uzavřen?

    a)1745

    b)1742

    c)1765

    d)1748

11)Roku 1744 byl uzavřen mír, který byl potvrzením výše uvedeného míru mezi Rakouskem a Pruskem, jak se tento mír nazývá?

    a)Vratislavský mír

    b)Drážďanský mír

    c)Královecký mír

    d)Vídeňský mír

12)Jak se nazývá válka, ve které se Marie Terezie pokusila dobýt zpět na Prusku Slezsko?

    a)Desetiletá válka

    b)devítiletá válka 

    c)osmiletá válka

    d)sedmiletá válka

13)Ve kterých letech se tato válka odehrávala?

    a)1758 - 1769

    b)1756 - 1763

    c)1729 - 1745

    d)1755 - 1765

14)Jak se jmenoval hlavní vojevůdce rakouské armády, která se postavila Prusům?

    a)Leopold Daun

    b)Václav A. Kounic

    c)Vilém Haugwitz

    d)Evžen Savojský

15)Které z těchto bitev Prusko prohrálo?

    a)u Štěrbohol

    b)u Kolína

    c)u Domašova

    d)u Kunnersdorfu

16)Ve kterém roce byl uzavřen Rakousko-Pruský mír, který celou tuto válku ukončil?

    a)1765

    b)1769

    c)1763

    d)1745

 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE