Rusko v 15. a 16 století

1)Jak se jmenoval moskevský kníže, který definitivně přestal platit poplatek za mír Zlaté Hordě?

    a)Vasilij I.

    b)Ivan III.

    c)Ivan II.

    d)Dmitrij Ponský

2)Ve kterém roce přestal tento kníže platit poplatek a Rusko se stalo samostatným státem?

    a)1489

    b)1456

    c)1602

    d)1480

3)Který ruský panovník začal jako první používat titul CAR (=císař)?

    a)Ivan III.

    b)Ivan IV.

    c)Ivan V.

    d)Vasilij III.

4)Jak se jmenuje ruský zákoník, sepsaný Ivanem IV. Hrozným?

    a)Stohlav

    b)Stoglav

    c)Zemprávol

    d)Zákoník sudnyj ľudem

5)Co byla zemština?

    a)Okrajové části Ruska, které za vlády Ivana IV. spadaly pod obecný zákon a nebyly přímým vlastnictvím cara.

    b)Části Ruska, které byly v neomezeném vlastnictví cara a nespadaly pod obecný zákon.

    c)Základní část ruského vojska.

    d)Vojsko, které v případě útoku na Rusko musela šlechta půjčit panovníkovi.

6)Jak se nazývala ruská vysoká šlechta?

    a)Bogaři

    b)Opričnici

    c)Bojaři

    d)Mužici

7)Proti komu bojovalo Rusko v Livonské válce?

    a)Polsko

    b)Litva

    c)Švédsko

    d)Mongolsko

8)Ve kterých letech se Livonská válka odehrávala?

    a)1558 - 1576

    b)1558 - 1572

    c)1556 - 1563

    d)1554 - 1569

9)Jak se jmenoval vojenský velitel, který za vlády Ivana IV. dobýval Sibiř?

    a)Jermark

    b)Vermark

    c)Julepov

    d)Gonskij

10)Kdo to byl Boris Godunov?

    a)Negramotný, schopný politik, ustaven jako regentský vládce za Fjodora, s temnou minulostí, později carem.

    b)Vzdělaný, schopný obchodník, cestovatel, objevoval Sibiř, objevitel ostrova Nová Země.

    c)Negramotný, umělec, básník, žil na dvoře cara Alexeje Romanova.

    d)Negramotný, primitiv, neschopný vládce, s temnou minulostí, později velitelem osobní stráže cara Fjodora.

11)Co v roce 1600 otřáslo Ruskem?

    a)nová éra nájezdů Mongolů.

    b)útok Turků.

    c)morová epidemie.

    d)hladomor

12)Co byla akce s Lžidimitrijem?

    a)Zkonstruovaná akce za účlem posílení pozic nového cara.

    b)Zkonstruovaná akce, pomocí níž chtěla vysoká šlechta svrhnout cara.

    c)Exemplární soudní proces z polským šlechticem, který se vydával za straceného carova syna.

    d)Tajná akce pomocí níž měl být svrhnut polský král a poté obsazeno Polsko ruskými vojsky.

13)Co je nazýváno obdobím SMUTA?

    a)období okupace Mongoli

    b)občanská válka o vládu v letech 1606 -1610

    c)krutá vláda cara Ivana IV. Hrozného

    d)období smutku po smrti cara

14)Kdo v roce 1610 dobyl Moskvu?

    a)Polsko

    b)Osmanská říše

    c)Mongolsko

    d)Švédsko

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE