Sparta a Athény

1)Z jakého národu pocházeli Sparťané?

    a)Tarenťané

    b)Dórové

    c)Iónové

    d)Achájové

2)Jakým jiným názvem byla Sparta označována?

    a)Lakonie

    b)Lakedaimonie

    c)Lakosie

    d)Lakemonie

3)Kdo byli Heilóti?

    a)státní úředníci

    b)vojáci

    c)mořeplavci

    d)státní otroci

4)Co byly Sysytie?

    a)zasedání vlády

    b)protestní odchody perioiků ze Sparty

    c)společné obědy Sparťanů

    d)hromadné (později zakázané) sexuální orgie

5)Z čeho se skládala spartská vláda?

    a)Gerusia + Apella + 2 králové + 5 Eforů

    b)Gerusia + Apella + 1 král + 7 Eforů

    c)Gerusia + Senát + 2 králové

    d)Parlament + Gerusia + 5 Eforů

6)Jak se nazývala bojová formace spartských vojsk?

    a)Lafanga

    b)Testudo

    c)Falanga

    d)Centurie

7)Co znamená Oligarchie?

    a)vláda senátu

    b)vláda jedné kasty

    c)vláda náboženských vůdců

    d)vláda několika

8)Jaké tři kasty existovaly v Athénách?

    a)aristokracie + obchodníci + otroci

    b)aristokracie + řemeslníci + zemědělci

    c)aristokracie + řemeslníci a zemědělci + otroci

    d)aristokracie + řemeslníci a zemědělci + obchodníci

9)Jak se nazýval athénský parlament?

    a)Bůlé

    b)Ecclesia

    c)Alexia

    d)Belé

10)Jak se nazývali hlavní athénští úředníci (bylo jich 9, později až 12)?

    a)Archonti

    b)Efoři

    c)Samalti

    d)Elephi

11)V roce 624př.n.l. byly sepsány zákony, podle kterých se Athény začaly řídit. Jak se tyto zákony nazývaly?

    a)Solónovy zákony

    b)Apolónovy zákony

    c)Drakónovy zákony

    d)Hippiasovy zákony

12)Jak se jmenoval 1. athénský tyran?

    a)Hippias

    b)Peisistratos

    c)Kymon

    d)Perikles

13)Kolik stratégů bylo zvoleno v případě, že Athény válčily s někým externím?

    a)12

    b)3

    c)8

    d)10

14)Co to byl OSTRAKISMUS?

    a)střepinový soud

    b)politické hnutí v letech 571 - 523př.n.l.

    c)systém vedení války

    d)ceremoniál "dospělosti" , který se prováděl na dospívajících chlapcích

15)Ve které z těchto bitev Řecko-Perské války zvítězily na moři Athény nad Persií?

    a)u Salaminy

    b)u Farsálu

    c)u mysu Nykalé

    d)u Aigos Potamoi

16)Co byly TRIERY?

    a)veliké kulaté štíty

    b)válečné lodě

    c)kopí

    d)válečné vozy

17)Kdo předně proti sobě bojoval v občanské (Peloponéské) válce?

    a)Athény X Sparta

    b)Mykény X Athény

    c)Peloponéský spolek X Athénský námořní spolek

    d)Sparta X Miletos

18)Který mír ukončil Peloponéskou válku?

    a)Kalliův mír

    b)Nikiův mír

    c)Peloponéský mír

    d)žádný jedna strana protivníka zcela zničila

19) Ve které bitvě Korinské války byla Sparta zničena Thébami?

    a)u Aigos Potamoi

    b)u Leukter

    c)u Artemisionu

    d)u Platají

20)Kde leželo řecké město Sinope?

    a)v Egyptě

    b) na Sicílii

    c)na jihu Apeninského poloostrova

    d) na pobřeží Černého moře

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE